Keleti Nyelvek Iskolája
Tanfolyamdíjak


érvényes 2023. 03. 01-től


Az alábbi adatokat tájékoztató jelleggel tesszük közzé. A honlapunkon meghirdetett tanfolyamok esetében kizárólag a tanfolyam hirdetési oldalán szereplő tanfolyamdíj az érvényes, ez jellemzően a haladó tanfolyamok esetében eltér az itt közöltektől. Egyéb, folyamatban lévő, a honlapunkon nem szereplő tanfolyamokra minden esetben az adott tanfolyami modul indulásakor kihirdetett, kihirdetés hiányában az előző modulra érvényes tanfolyamdíj, az érvényes, ezen tanfolyamdíjak is egyes esetekben, a tanfolyam egyéb paramétereinek függvényében, jelentősen eltérnek az itt közétett adatoktól.

Az ONLINE tanfolyamaink tandíja

A 2023. március 1-e után újonnan megszervezett és elindított, bevezető, kezdő és haladó szintű nyelvtanfolyamaink egy-egy moduljának tandíja jellemzően az itt megadott óradíjakból kalkulálható ki. Ezek az óradíjak azokra az ONLINE tanfolyamainkra alkalmazhatóak, amelyeken a legalább öt vagy annál több diák tanul, az ötnél kisebb létszámú csoportok tanfolyamdíjait lásd alább!

Csoportos ONLINE oktatás

45 perc/tanóra

1 tanóra díja

  1650 Ft  

24 tanórás modul

  39 600 Ft  

32 tanórás modul

  52 800 Ft  

40 tanórás modul

  66 000 Ft  

48 tanórás modul

  79 200 Ft  

A tanfolyamdíjról a modul első alkalmát követően átutalásos számlát állítunk ki, amit banki átutalással, kéthetes határidővel kérünk megfizetni. A folyamatban lévő modulokhoz csatlakozó diákok a hátralévő órák arányában, lineárisan, időarányos tanfolyamdíjat fizetnek.

A csoportos JELENLÉTI oktatás tandíja

2023 március 1-e után újonnan megszervezett és elindított, bevezető, kezdő és haladó szintű nyelvtanfolyamaink egy-egy moduljának tandíja jellemzően az itt megadott óradíjakból kalkulálható ki. Ezek az óradíjak azokra a JELENLÉTI tanfolyamainkra alkalmazhatóak, amelyeken a legalább öt vagy annál több diák tanul, az ötnél kisebb létszámú csoportok tanfolyamdíjait lásd alább!

Csoportos JELENLÉTI oktatás

45 perc/tanóra

1 tanóra díja

  1950 Ft  

24 tanórás modul

  46 800 Ft  

32 tanórás modul

  62 400 Ft  

40 tanórás modul

  78 000 Ft  

48 tanórás modul

  93 600 Ft  

A tanfolyamdíjról a modul első alkalmát követően átutalásos számlát állítunk ki, amit banki átutalással, kéthetes határidővel kérünk megfizetni. A folyamatban lévő modulokhoz csatlakozó diákok a hátralévő órák arányában, lineárisan, időarányos tanfolyamdíjat fizetnek.

Egyéni és kiscsoportos tanfolyamaink tandíja

A 2023. március 1-e után újonnan megszervezett és elindított EGYÉNI és 5 főnél kisebb létszámú nyelvtanfolyamaink egy-egy moduljának tandíja jellemzően az itt megadott óradíjakból kalkulálható ki. Az óradíjak 45 perces tanórákra vonatkoznak, a 60 perces órák felára arányosan 33%. A tandíjak összegét a résztvevőknek fejenként kell megfizetni.

Kiscsoportok óradíjai

jelenléti
(45perc)

online
(45perc)

EGYÉNI oktatás

  7200 Ft  

  6000 Ft  

2 fős oktatás fejenként

  3800 Ft  

  3200 Ft  

3 fős oktatás fejenként

  2600 Ft  

  2175 Ft  

4 fős oktatás fejenként

  1950 Ft  

  1650 Ft  

A csoportos tanfolyamaink mellé vett EGYÉNI FELZÁRKÓZTATÓ óráink esetén az egyéni oktatás tandíjából 30% kedvezményt adunk diákjainknak.

2023. március 1. előtt indult tanfolyamok

A 2023. március 1-e előtt indult és folyamatban lévő tanfolyamaink folytatását a modulfordulóig változatlan feltételek mellett vállaljuk. Az új árak legkorábban a modulfordulókor lépnek életbe, ugyanakkor előfordulhat, hogy ha az előző modulhoz képest nem változik a létszám és az órarend, akkor a modul tandíja sem változik.
Amennyiben a modulok paraméterei jelentősen megváltoznak, akkor a modulfordulókor egyéni tandíj ajánlatot adunk a csoportnak.
A korábbi tanfolyamainkra vonatkozó tandíjtáblázatok ezen a linken olvashatóak.A honlap üzemeltetője és adatkezelője a Keleti Nyelvek Iskolája Kft, 1088 Bp. Szentkirályi u. 22-24.
telefon: +36-30-203-8025, e-mail: